Specializace

Naší hlavní specializací jsou následující právní oblasti

 • nový občanský zákoník a nová právní úprava s ním spojená
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • korporátní právo
 • energetické právo
 • pracovní právo
 • insolvenční právo
 • správní právo
 • sportovní právo
 • advokátní úschova

 

Typové kauzy

 • sporná agenda ve všech právních oblastech
 • smluvní agenda ve všech právních oblastech
 • korporátní agenda
 • spotřebitelské smlouvy
 • agenda související s nemovitostmi
 • právní poradenství v oblasti výroby, distribuce a obchodu s elektřinou, plynem a teplem a dále obnovitelných zdrojů energie
 • zpracování právních stanovisek
 • zakládání obchodních korporací, především obchodních společností
 • organizace a řízení valných hromad a.s.
 • zastupování akcionářů při výkonu jejich práv ve vztahu k a.s.
 • zastupování při jednání s obchodními partnery a dalšími právními subjekty
 • změny ve vlastnické struktuře obchodních společností
 • likvidace a rušení obchodních společností, včetně řízení před rejstříkovým soudem
 • příprava pracovních smluv (vznik, změna a zánik pracovněprávních vztahů, výpověď z pracovního poměru, ap.)
 • analýza pracovněprávních vztahů
 • příprava podání a návrhů pro správní řízení (žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, kolaudační řízení, živnostenská oprávnění, ap.)
 • zastupování v přestupkovém řízení

mozaika